tel. całodobowy:
+48 500 502 887

1 2 3

Chcesz odzyskać swoje pieniądze?

Zamów już dzisiaj!

Jeśli życzysz sobie, byśmy skontaktowali się z Tobą
i pomogli Ci rozpocząć skuteczną współpracę, zrób pierwszy krok, a resztą spraw zajmiemy się sami.


Czynności windykacyjne

Wszystkie sprawy trudne, sporne, przedawnione. Niekonwencjonalne metody windykacji długu. Profesjonalnie, skutecznie i szybko. Udzielamy 100% gwarancji windykac...

"Jesteśmy gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług, z zachowaniem godności, oraz prestiżowego wizerun..."

Informacje dla wierzyciela

Windykacja bezpośrednia, polubowna i sądowa. Poszukiwanie osób i mienia, wywiad gospodarczy. Ustalanie wiarygodności biznesowych, firm i osób prywatnych. Usługi...

"Opóźnienie płatności rzędu 14 dni po terminie, powinno być wystarczającym sygnałem do rozpoczęcia czynności..."

Skontaktuj się z nami

Uzyskasz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Zapoznasz się z opinią ekspertów co do procedur windykacji, kosztów, oraz możliwości odzyskania długu. ...

"Dane kontaktowe: oddział W-wa - Wektor Inkaso, ul. Ursynowska 7, 02-605 Warszawa. Biuro czynne od pon. - pt..."

Odzyskiwanie odszkodowań

Dochodzimy wszelkich roszczeń ubezpieczeniowych, na terenie Polski i U.E. Zapewniamy wysokie odszkodowania za błędy lekarskie, komunikacyjne, osobowe, majątkowe...

"Z naszą pomocą uzyskasz dużo wyższe odszkodowanie, oraz odzyskasz te pieniądze o których już zapomniałeś...."


FIRMA WINDYKACYJNA
        WINDYKACJĄ  ZAJMUJEMY  SIĘ  ZAWODOWO ...

                              www.kancelariawektor.pl                          __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Specjalizujemy się zawodowo w wąskiej dziedzinie prawa - ściąganiu i odzyskiwaniu należności oraz długów, od firm, przedsiębiorstw i osób prywatnych.
Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w znacznym stopniu umożliwiają niesolidnym kontrahentom, pożyczkobiorcą, dłużnikom unikać spłaty swoich zobowiązań, często pozostawiając wierzycieli samym sobie. W wielu potwierdzonych przypadkach, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, egzekucji komorniczej nie przynosi oczekiwanego efektu i nie rozwiązuje sprawy.

Firma windykacyjna Wektor Inkaso, jest gwarancją najwyższej jakość świadczonych usług windykacyjnych z zachowaniem godności, oraz prestiżowego wizerunku Zleceniodawcy. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, środki, oraz możliwości w celu odzyskania Państwa wierzytelności od dłużnika. Świadczymy, pełen zakres usług windykacyjno prawnych, profesjonalne i kompleksowe usługi     w zakresie windykacji, zarządzania i obrotu wierzytelnościami, na rzecz klientów instytucjonalnych, małych i dużych firm, klientów indywidualnych, oraz osób prywatnych na terenie całej Polski i UE.
Wszelkie  wierzytelności, oraz roszczenia odzyskujemy wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, oraz kosztami poniesionymi przez wierzyciela w trakcie dochodzenia tychże roszczeń. Priorytetem Wektor Inkaso, jest windykacja należności trudnych, spornych, przedawnionych, bez względu na czas powstania, oraz skalę trudności.

  Jesteś właścicielem  przedsiębiorstwa, firmy?

  Jesteś osobą fizyczną, prywatną?

  Potrzebujecie Państwo odpowiedniej firmy windykacyjnej, która godnie, skutecznie i szybko odzyska Wasze pieniądze?


 

►  masz problem z odzyskaniem wierzytelności od dłużnika.
►  nie możesz wyegzekwować należnego odszkodowania.
► 
posiadasz prawomocny wyrok sądu, nakaz zapłaty.

►  wystawiłeś fakturę, kontrahent nie płaci.
►  pożyczyłeś pieniądze, udzieliłeś kredytu.
►  posiadasz umowę, oświadczenie pożyczki.
►  upłynął termin wymagalności zapłaty.
►  komornik umorzył egzekucję.

►  potrzebujesz skierować sprawę, na drogę postępowania sądowego ( pisma procesowe, pozwy, odwołania, apelacje, zastępstwo procesowe w każdej sprawie )
►  ustalamy majątek dłużnika, numery ksiąg wieczystych, nieruchomości, każdego podmiotu gospodarczego, lub osoby prywatnej na terenie całej Polski.


W dzisiejszych czasach z długami codziennie mają do czynienia zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, którym dłużnik zalega z zapłatą, nie jesteście więc Państwo odosobnieni w sytuacji w której wystąpił problem z odzyskaniem swoich pieniędzy od dłużnika. Kontrahent, dłużnik, który nie dotrzymuje terminu zapłaty, unika kontaktu, nie odbiera korespondencji, telefonów, jest udręką i problemem dla każdego wierzyciela. Lekarstwem dla odważnych i zdecydowanych, w kwestii dochodzenia i odzyskania swoich wierzytelności jest odpowiednia procedura windykacji. Firma windykacyjna Wektor Inkaso znając realia windykacji, oraz niedoskonałość Polskiego prawa w kwestii dochodzenia roszczeń, oraz mało skutecznej egzekucji komorniczej długu, wychodzi na przeciw oczekiwaniom wierzycieli, którzy mają problem z odzyskaniem swoich wierzytelności.

  

Wektor Inkaso,
jest kancelarią windykacyjną, specjalizującą się w sprawach trudnych, spornych, przedawnionych wynikających z tytułu wykonawczego, nakazu zapłaty, umowy cywilno-prawnej, nie rozliczonych faktur, oświadczeń, kontraktów, wynajmu lokali, odszkodowań, oraz w każdym innym udokumentowanym przypadku, w którym dłużnik nie wyraża chęci zapłaty. Kontakt z Wektor Inkaso umożliwi Państwu uzyskanie niezbędnych informacji co do procedur windykacji, kosztów, oraz możliwości odzyskania długu. Decyzja powierzenia odzyskania należności firmie windykacyjnej Wektor Inkaso nie ponosi za sobą żadnego ryzyka. Większość spraw zlecanych do windykacji prowadzona jest bezpłatnie, natomiast prowizja firmy windykacyjnej, płatna jest po odzyskaniu długu.

Podejmowane czynności mają na celu odzyskanie Państwa należności w maksymalnie krótkim okresie czasu, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności, opracowany zostaje indywidualny cykl działań windykacyjnych, określona optymalna liczba wizyt bezpośrednich, przeprowadzonych przez negocjatorów terenowych, doświadczonych windykatorów, którzy doskonale znają się na tym co robią. Obsługę prawną naszym klientom zapewnia zespół  prawników z wieloletnią praktyką zawodową. Wektor Inkaso to ogólnopolski zasięg działania, oraz rekomendacje wielu zadowolonych klientów. Odzyskujemy wierzytelności z pozytywnym skutkiem od 2004 roku. Skutecznie pomogliśmy wielu osobom, oraz firmą odzyskać swoje pieniądze, oraz płynność finansową, cechuje nas rzetelność w stosunku do klienta, jak również bogate doświadczenie zdobyte w trakcie praktyki zawodowej, co pozwala na wdrożenie najlepszych i najskuteczniejszych metod windykacji, których nie jest w stanie zapewnić żadna inna instytucja egzekucyjna. Zajmujemy się wszystkimi trudnymi do wyegzekwowania wierzytelnościami, w tym również przedawnionymi, oraz takimi których nie chce podjąć się odzyskania lub nie potrafi odzyskać żadna firma windykacyjna lub instytucja administracyjno - prawna. Odzyskujemy długi, na każdym etapie postępowania, bez względu na czas powstania, oraz skalę trudności.
  

  windykacja typowo na zlecenie, z uwzględnieniem wytycznych wierzyciela.

  windykacja -  zdecydowane, szybkie działania,  niestandardowe procedury,  windykacja bezpośrednia.

  windykacja na zlecenie - sprawy trudne sporne przedawnione, niekonwencjonalne czynności windykacyjno - prawne.

  wywiad Gospodarczy -  poszukiwanie dłużnika, majątku, miejsca zamieszkania, pracy,  informacje biznesowe.

  usługi detektywistyczne - Licencjonowane biuro detektywistyczne:  www.detektywpolska.pl

  zasięg działania - teren całego kraju,  windykacja zagraniczna.

 

            SPRZEDAJ  WIERZYTELNOŚĆ ...             ZLEĆ WINDYKACJE ...           ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURAMI...            ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE ... 

- Jeżeli nie dysponujesz czasem
ani zasobami aby samodzielnie wyegzekwować należności od dłużnika, nie interesuje Cię również proces dochodzenia wierzytelności przez firmę, sprzedaj swoje wierzytelności. Sprzedaż wierzytelności wynikającą z obrotu gospodarczego, jest najprostszą i najszybszą metodą odzyskania przynajmniej części należności.
- Sprzedaj wierzytelność
Aby uzyskać natychmiastowy efekt skorzystaj z naszej oferty kupna wierzytelności. Nasza firma daje Ci możliwość sprzedaży wierzytelności, również przeterminowanych. Aby zapoznać się z ofertą skontaktuj się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy.

- Procedura sprzedaży wierzytelności
Przed transakcją zakupu wierzytelności nasi specjaliści dokonują kompleksowej oceny i analizy dostarczonych dokumentów. Analiza wierzytelności jest bezpłatna, tak więc nie musisz martwić się      o dodatkowe koszty manipulacyjne czy prowizje. Zakup wierzytelności następuje na mocy Umowy Przelewu Powierniczego Wierzytelności, zwany inaczej Cesją, Na mocy Umowy wszelkie prawa             i obowiązki przechodzą z wierzyciela pierwotnego na kupującego. Po zaspokojeniu wszelkich wymogów prawnych, wierzyciel otrzymuje ustaloną w Umowie zapłatę. Zakup przedmiotowej wierzytelności, uzależniony jest również od spełnienia wymogu prawnego, mianowicie, zakup wierzytelności nie będzie możliwy bez zgody i wiedzy dłużnika, jeśli uzależnił on dokonanie cesji przelewu wierzytelności od swojej pisemnej zgody. W przypadku w którym dłużnik uzależnił dokonanie Cesji, od swojej pisemnej zgody i nie wyraża na nią przyzwolenia, sprzedaż wierzytelności nie będzie możliwa. W przypadku zaistnienia przedmiotowej okoliczności, oraz braku możliwości odsprzedania istniejącej wierzytelności, nieodzownym może okazać się skuteczna windykacja i dochodzenie roszczenia.
W każdym przypadku, zlecona windykacja realizowana jest w sposób profesjonalny i rzetelny. Racjonalnie oceniamy sytuację, sprawdzamy dłużnika pod kontem wiarygodności, oceniamy realne możliwość odzyskania długu, zabezpieczamy roszczenie, oraz skutecznie je egzekwujemy. Zlecone do windykacji sprawy rozwiązujemy maksymalnie w terminie do 60 dni roboczych. Gwarantujemy wysoką, blisko 100% skuteczność świadczonych usług. Oferujemy Państwu bezkompromisowe rozwiązania windykacyjne, zarówno w zakresie zapobiegania zadłużeniom, jak również odzyskiwaniu należności, długów i odszkodowań, na etapie polubownym, przedsądowym, oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Specjalizujemy się w kompleksowej windykacji bezpośredniej. Cechuje nas wysoka ściągalność wierzytelności niewypłacalnych. Wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów, oraz wieloletnie doświadczenie, w dochodzeniu należności trudnych, oraz stale udoskonalane procedury, czynią z nas rzetelnego i godnego partnera biznesowego.


W obecnych czasach bardzo często zdarza się, iż pomimo uzyskania nakazu zapłaty, tytułu wykonawczego, czy też skierowaniu sprawy na drogę egzekucji komorniczej nie udaje się odzyskać należnych nam wierzytelności. Dzieje się tak, ponieważ większość dłużników, potrafi przewidzieć standardowe procedury prawne i odpowiednio przygotować się do procesu sądowego, oraz egzekucji komorniczej. Dłużnicy likwidują, bądz opróżniają konta bankowe, upłynniają środki, przepisują majątek na osoby trzecie, likwidują firmy itp. w efekcie doprowadzając do umorzenia postępowania z uwagi na bezskuteczną egzekucję komorniczą. Dlatego też, niewymierną rolę w odzyskaniu długu w dzisiejszych czasach odgrywa firma windykacyjna, która obecnie posiada dużo większe możliwości prawne, oraz szeroki nie szablonowy wachlarz narzędzi, które w wielu trudnych przypadkach okazują się bardziej efektywne i skuteczne, od wszelakich czynności komorniczych. Wektor Inkaso, znając realia procesu egzekucji komorniczej, przebiegłość dłużników, oraz niedoskonałość Polskiego prawa, w kwestii dochodzenia i egzekucji należności, wychodzi na przeciw oczekiwaniom wierzycieli, oferując swoje niekonwencjonalne i bezkompromisowe w stosunku do dłużnika techniki i metody windykacji, oraz rzetelną i profesjonalną pomoc w odzyskaniu każdego długu. Nie należy jednak zapominać, iż to jak szybko odzyskasz swoje pieniądze w bardzo dużej mierze zależy od Ciebie samego. Im wcześniej uświadomisz sobie, że samodzielne odzyskanie wierzytelności jest czasochłonne, stresujące, lub wręcz niemożliwe, oraz podejmiesz odpowiednią decyzję o zleceniu odzyskania długu przez profesjonalną firmę windykacyjną, tym szybciej je dla Ciebie odzyskamy. W każdym przypadku upływający czas ma negatywny wpływ na rozwój sprawy. Odwlekanie podjęcia decyzji o wszczęciu windykacji, ufając obietnicą dłużnika i licząc na to, że dłużnik może w końcu sam odda dług, może okazać się zgubne, a odzyskanie długu bardziej skomplikowane i czasochłonne. W większości przypadków, każdy nieuczciwy dłużnik odwleka zapłatę, gra na czas, próbując opóźnić i odroczyć termin płatności, tym samym zwiększając swoje szanse na uniknięcie zapłaty. Przyzwolenie wierzyciela na odraczanie terminu zapłaty, może w efekcie doprowadzić do utraty pieniędzy. Dlatego też, jeżeli wykorzystałeś możliwość samodzielnego dochodzenia swoich roszczeń, lub nie jesteś zadowolony z dotychczasowych instytucji egzekucyjnych, nie trać czasu, zleć jego odzyskanie fachowcom, którzy windykacją zajmują się zawodowo i wiedzą co trzeba zrobić, żeby odzyskać Twoje pieniądze w sposób godny, profesjonalny i zgodny z obowiązującym w Polsce prawem..

Wektor Inkaso, odzyskuje długi na każdym etapie postępowania, nie zależnie czy będzie ono polubowne, w trakcie postępowania sądowego, przedawnione, czy umorzone przez komornika. Dla nas najistotniejsze jest prawidłowe wykonanie zlecenia, dlatego zawsze dokładamy wszelkich starań, nie szczędząc czasu, oraz środków w celu odzyskania Państwa należności. Bardzo często skala trudności z jaką się spotykamy nie stanowi dla nas problemu, uważamy iż sprawy trudne dla nas nie istnieją. Klientom naszym oferujemy wiedzę, oraz doświadczenie które przekłada się na skuteczność podejmowanych działań. Stosowane przez nas procedury windykacji są innowacyjne i nigdzie indziej niespotykane. W zależności od rodzaju sprawy większość kosztów związanych z odzyskaniem długu finansujemy z własnych środków, natomiast  koszty poniesione przez klienta związane z odzyskaniem długu włącznie z kosztami sądowymi, procesowymi,  prowizją,  finalnie zostaje obciążony nimi dłużnik. Podstawa prawna żądania zwrotu poniesionych kosztów może być zarówno artykuł 477§ 1 kc. ( W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki ) jak również artykuł 415 kc. ( Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia ) W związku z powyższym dążymy do zminimalizowania Państwa kosztów związanych z odzyskaniem  długu. Nadmieniamy iż wszystkie przeprowadzane przez nas działania są wykonywane zgodnie z literą prawa, oraz zasadami szeroko rozumianej windykacji, z uwagi na fakt iż jedynie taki sposób dochodzenia roszczenia przynosi relatywnie szybki i pożądany efekt. Chcieli byśmy również podkreślić iż nie wolno rezygnować z odzyskania własnych pieniędzy pomimo, iż odzyskanie ich wymaga często wielu poświęceń i starań. Podejmując stosowne działania wszelkie wierzytelności można skutecznie odzyskać wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w myśl art. 481 § 1 kc oraz art. 481 § 2 kc  jak również art. 481 § 3. Podejmij odpowiednią decyzję i skontaktuj się z nami, zrób pierwszy krok, w kierunku odzyskania swoich pieniędzy od dłużnika, natomiast resztą spraw zajmie się firma windykacyjna Wektor Inkaso - Biuro Prawne, która windykacją zajmuje się zawodowo i doskonale wie jak odzyskać każdy, nawet najtrudniejszy dług. Rozwiążemy każdy Twój nietypowy problem, bez względu na czas powstania, oraz skalę trudności.

 

                                                                 

                 
Oddziały terenowe, windykacja, firma windykacyjna Warszawa, firmy windykacyjne Kraków, firmy windykacyjne Katowice, firmy windykacyjne Kielce, firmy windykacyjne Lublin, firmy windykacyjne Szczecin, firmy windykacyjne Gdańsk, firmy windykacyjne Poznań, firmy windykacyjne Olsztyn, firmy windykacyjne Rzeszów, firmy windykacyjne Białystok, firmy windykacyjne Bydgoszcz, firmy windykacyjne Łódz, firmy windykacyjne Wrocław, firmy windykacyjne Gorzów Wielkopolski, windykacja należności, windykacja długów, firma windykacyjna Radom, oraz inne miejscowości ościenne na terenie Polski 

  +48 500 502 887  
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.© 2013 Wektor Inkaso | Wszystkie prawa zastrzeżone. firma windykacyjna, windykacja należności