tel. całodobowy:
+48 500 502 887

1 2 3

Chcesz odzyskać swoje pieniądze?

Zamów już dzisiaj!

Jeśli życzysz sobie, byśmy skontaktowali się z Tobą
i pomogli Ci rozpocząć skuteczną współpracę, zrób pierwszy krok, a resztą spraw zajmiemy się sami.

FIRMA WINDYKACYJNA WEKTOR INKASO - Biuro Prawne

Wektor Inkaso, jest gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług windykacyjnych                                                  z zachowaniem godności, oraz prestiżowego wizerunku Zleceniodawcy.
Zajmujemy się windykacją spraw trudnych, spornych, przedawnionych, na każdym etapie postępowania, bez względu      na czas powstania, oraz skalę trudności. Wszelkimi kosztami windykacji, finalnie obciążony zostaje, zawsze dłużnik.

Czynności windykacyjne

Wszystkie sprawy trudne, sporne, przedawnione. Niekonwencjonalne metody windykacji długu. Profesjonalnie, skutecznie i szybko. Udzielamy 100% gwarancji windykac...

"Jesteśmy gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług, z zachowaniem godności, oraz prestiżowego wizerun..."

Informacje dla wierzyciela

Windykacja bezpośrednia, polubowna i sądowa. Poszukiwanie osób i mienia, wywiad gospodarczy. Ustalanie wiarygodności biznesowych, firm i osób prywatnych. Usługi...

"Opóźnienie płatności rzędu 14 dni po terminie, powinno być wystarczającym sygnałem do rozpoczęcia czynności..."

Skontaktuj się z nami

Uzyskasz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Zapoznasz się z opinią ekspertów co do procedur windykacji, kosztów, oraz możliwości odzyskania długu. ...

"Dane kontaktowe: oddział W-wa - Wektor Inkaso, ul. Ursynowska 7, 02-605 Warszawa. Biuro czynne od pon. - pt..."

Odzyskiwanie odszkodowań

Dochodzimy wszelkich roszczeń ubezpieczeniowych, na terenie Polski i U.E. Zapewniamy wysokie odszkodowania za błędy lekarskie, komunikacyjne, osobowe, majątkowe...

"Z naszą pomocą uzyskasz dużo wyższe odszkodowanie, oraz odzyskasz te pieniądze o których już zapomniałeś...."


Windykacją zajmujemy się zawodowo...

__________________________________________________________________________________________

Od wielu lat realizujemy postawiony sobie cel - usprawniamy płynność finansową przedsiębiorstw.

  

 

 


Nie zwlekaj, zrób pierwszy krok w kierunku odzyskania swoich pieniędzy od dłużnika, natomiast resztą spraw zajmie się firma windykacyjna Wektor Inkaso - Biuro Prawne, która doskonale wie, jak odzyskać każdy, nawet najtrudniejszy dług. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu windykacji, obrotu i zarządzania wierzytelnościami, głównie dla podmiotów gospodarczych, oraz osób prywatnych na terenie całej Polski, Europy, oraz Skandynawii. Specjalizujemy się zawodowo w wąskiej dziedzinie prawa, ściąganiu i odzyskiwaniu należności, windykacją spraw  trudnych, spornych, przedawnionych, bez względu na czas powstania, oraz skalę trudności. Dochodzimy wszelkich roszczeń i odszkodowań, na drodze przedsądowej, oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, od firm, instytucji, oraz osób prywatnych. Windykacja należności prowadzona jest na każdym etapie postępowania. Obsługujemy wszystkie roszczenia, wierzytelności i długi, wynikające z tytułu wykonawczego, wyroku sądu, nakazu zapłaty, ugody, oświadczeń, faktur, zawartej umowy, lokat inwestycyjnych, pożyczek, kontraktów, wynajmu lokali, polis ubezpieczeniowych, odszkodowań, bezskutecznej egzekucji komorniczej, oraz w każdym innym udokumentowanym przypadku, w którym dłużnik nie wyraża chęci zapłaty. Gwarantujemy Państwu  najwyższą jakość świadczonych usług windykacyjnych z zachowaniem godności, oraz prestiżowego wizerunku Zleceniodawcy. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, środki, oraz możliwości, w celu dochodzenia i odzyskania Państwa należności od dłużnika. Zlecając windykację, oraz współpracując z nami nie ponosisz żadnego ryzyka. Większość spraw przekazanych do windykacji prowadzimy  bezpłatnie, natomiast prowizja na rzecz firmy windykacyjnej, płatna jest dopiero po odzyskaniu należności. W większości prowadzonych spraw, umożliwiamy procedurę obciążenia prowizją, oraz wszelkimi kosztami windykacji dłużnika. Pozwala to na zwrot wszelkich poniesionych kosztów, związanych z dochodzeniem roszczenia, windykacją, oraz egzekucją długu, finalnie wszystkimi kosztami obciążając dłużnika.

                                                                                                                                                                                                                                            

Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w znacznym stopniu umożliwiają niesolidnym kontrahentom, pożyczkobiorcą, dłużnikom, unikać spłaty swoich zobowiązań, często pozostawiając wierzycieli samym sobie. W wielu potwierdzonych przypadkach, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, uzyskanie tytułu wykonawczego, nakazu zapłaty, następnie przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej nie przynosi oczekiwanego efektu i nie rozwiązuje sprawy. W dzisiejszych czasach dłużnik potrafi przewidzieć standardowe czynności komornika, co umożliwia mu odpowiednie przygotowanie się do egzekucji komorniczej, upłynniając środki, przepisując majątek na osoby trzecie, w efekcie doprowadzając do umorzenia postępowania z uwagi na bezskuteczną egzekucję komorniczą. Firma windykacyjna Wektor Inkaso, znając realia procesu egzekucji komorniczej, oraz niedoskonałość Polskiego prawa, w kwestii dochodzenia i egzekucji należności, wychodzi na przeciw oczekiwaniom wierzycieli oferując, niekonwencjonalne i bezkompromisowe w stosunku do dłużnika  techniki windykacji. Oferujemy Państwu blisko 100% skuteczności, oraz rzetelną i profesjonalną pomoc w odzyskaniu każdego długu. Codziennie z odzyskaniem swoich pieniędzy od dłużników, boryka się co dziesiąty przedsiębiorca w Polsce, oraz co dwudziesta osoba prywatna. Nie jesteście więc Państwo odosobnieni w sytuacji w której wystąpił problem z odzyskaniem swoich pieniędzy. Dłużnik, który nie dotrzymuje terminu zapłaty, unika kontaktu, nie odbiera korespondencji, telefonów, jest udręką i problemem dla każdego wierzyciela. Lekarstwem dla odważnych i zdecydowanych, w kwestii dochodzenia i odzyskania swoich wierzytelności, jest profesjonalna firma windykacyjna Wektor Inkaso, która windykacją zajmuje się zawodowo i doskonale wie, jak skutecznie odzyskać każdy, nawet najtrudniejszy dług, Jednak to jak szybko odzyskasz swoje pieniądze, w bardzo dużej mierze zależy od Ciebie, im wcześniej uświadomisz sobie, że samodzielne odzyskanie wierzytelności jest czasochłonne, uciążliwe, lub wręcz niemożliwe, oraz podejmiesz odpowiednią decyzję o zleceniu odzyskania długu profesjonalnej firmie windykacyjnej, tym szybciej je dla Ciebie odzyskamy. W każdym przypadku upływający czas ma negatywny wpływ na rozwój sprawy. Odwlekanie podjęcia decyzji o windykacji, ufając obietnicą dłużnika i licząc na to, że dłużnik może w końcu sam odda dług, wówczas jego odzyskanie może okazać się bardziej skomplikowane i czasochłonne. W większości przypadków, każdy nieuczciwy dłużnik gra na czas, próbując opóźnić i odroczyć termin płatności, tym samym zwiększając swoje szanse na uniknięcie zapłaty. Przyzwolenie wierzyciela na odraczanie terminu zapłaty, może w efekcie doprowadzić do utraty pieniędzy. Dlatego też, jeżeli wykorzystałeś możliwość samodzielnego dochodzenia swoich roszczeń, nie zwlekaj zleć jego odzyskanie fachowcom, którzy windykacją zajmują się zawodowo.

 

Opóźnienie płatności rzędu 14 dni po terminie, powinno być wystarczającym sygnałem do rozpoczęcia czynności windykacyjnych

 

Otrzymując od Państwa informacje o dłużniku, szybko i racjonalnie oceniamy sytuację, sprawdzamy dłużnika, oceniamy realne możliwość odzyskania długu, zabezpieczamy roszczenie, oraz skutecznie je egzekwujemy. Zlecone do windykacji sprawy rozwiązujemy maksymalnie w terminie do 90 dni roboczych. Gwarantujemy wysoką, blisko 100% skuteczność świadczonych usług. Oferujemy Państwu bezkompromisowe rozwiązania windykacyjne, zarówno w zakresie zapobiegania zadłużeniom, jak również odzyskiwaniu należności, długów i odszkodowań, na etapie polubownym, przedsądowym, oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Specjalizujemy się w kompleksowej windykacji bezpośredniej. Cechuje nas wysoka ściągalność wierzytelności, wykwalifikowana kadra doświadczonych windykatorów, prawników, oraz wieloletnie doświadczenie, w dochodzeniu należności trudnych.
Stale udoskonalane procedury windykacji, czynią z nas rzetelnego i godnego partnera biznesowego.

 

 

                                                          
 

Sprawy trudne, sporne, przedawnione, żaden dług nie stanowi dla nas problemu !

 

Twoja cierpliwość się skończyła?                                                                                                                        
Nie chcesz być dłużej zwodzony i oszukiwany przez dłużnika?
Jesteś zdecydowany na bezkompromisowe, skuteczne i szybkie odzyskanie swoich pieniędzy?
posiadasz wyrok sądu, nakaz zapłaty?
wystawiłeś fakturę, kontrahent nie płaci?
pożyczyłeś pieniądze, udzieliłeś kredytu?
posiadasz umowę, oświadczenie pożyczki?
minął termin wymagalności zapłaty?
komornik umorzył egzekucję?
chcesz skierować sprawę do Sądu?
potrzebujesz sporządzić pozew do sądu, odwołanie, apelację od wyroku, zażalenie, pismo procesowe, lub inne?
masz problem z odzyskaniem należności?
nie możesz wyegzekwować odszkodowania?

 
Wiemy jak odzyskać nawet najtrudniejszy dług - windykacja bez granic !

 

Domeną firmy windykacyjnej Wektor Inkaso są zdecydowane i szybkie działania, niestandardowe i niekonwencjonalne procedury windykacji, windykacja bezpośrednia, doświadczenie i fachowość, które zapewniają wysoką skuteczność w odzyskaniu każdej należności. Podjęte działania, umożliwiają  odzyskanie należności głównej, wraz z należnymi odsetkami, w myśl art. 481 § 1 kc oraz art. 481 § 2 kc  jak również  art. 481 § 3 kc , oraz wszelkimi kosztami poniesionymi przez wierzyciela, w trakcie dochodzenia długu, w tym prowizja firmy windykacyjnej, opłaty sądowe, zastępstwo procesowe, oraz inne udokumentowane koszty wynikłe w trakcie dochodzenia tegoż roszczenia. Wektor Inkaso, ma na celu odzyskanie Państwa pieniędzy w maksymalnie krótkim okresie czasu, przy wykorzystaniu najbardziej skutecznych i efektywnych metod. W każdym przypadku opracowany zostanie indywidualny cykl działań windykacji, określona zostanie optymalna liczba wizyt bezpośrednich, które prowadzone będą przez doświadczonych windykatorów, doskonale znających się na tym co robią. Obsługę prawną, naszym  klientom  zapewnia zespół prawników, oraz współpracujących z nami kancelarii prawnych na terenie całej Polski. Wektor Inkaso to ogólnopolski zasięg działania, oraz rekomendacja wielu zadowolonych klientów. Odzyskujemy wierzytelności  z pozytywnym skutkiem od 2004 roku. Skutecznie pomogliśmy wielu osobom, oraz firmą odzyskać swoje pieniądze, oraz płynność finansową. Cechuje nas rzetelność w stosunku do klienta, jak również bogate doświadczenie zdobyte w trakcie praktyki zawodowej, które pozwala na wdrożenie odpowiednio skutecznych metod windykacji. Doświadczenie nasze przekłada się na wysoką, blisko 100% skuteczność w ściągalność należności i długów trudnych i przedawnionych, od firm, przedsiębiorstw i osób prywatnych. Zajmujemy się trudnymi do wyegzekwowania wierzytelnościami, w tym przedawnionymi, oraz takimi których nie chce podjąć się odzyskania lub nie potrafi odzyskać żadna inna firma lub instytucja. Prowadzimy sprawy na każdym etapie postępowania, bez względu na czas powstania, oraz skalę trudności. Działania prowadzone przez firmę windykacyjną Wektor Inkaso w celu wyegzekwowania należności trudnych, prowadzone są zgodnie są z literą prawa, oraz zasadami szeroko rozumianej windykacji. W obecnych czasach, każdy rodzaj prawidłowo prowadzonych czynności Windykacyjnych wspierany jest przepisami prawa, ponieważ tylko takie działania   przynoszą   relatywnie szybki i pożądany  efekt, mający na celu skuteczne odzyskanie Państwa pieniędzy od dłużnika.                               

 

Ustalamy adres zamieszkania, miejsce pracy, możliwości finansowe dłużnika !    

 

Znając negatywne nastawienie dłużników do spłaty swoich zobowiązań, oraz złożoność  i odmienność każdej ze zleconych spraw, do każdej z nich dostosowane zostają odpowiednie metody, oraz czynności działania. Pozwala to na podjęcie i wdrożenie najbardziej efektywnych metod. Prowadzone przez nas czynności windykacyjne nigdy nie są zamykane w ramach standardowego działania, tak jak dzieje się to w większości instytucji wspomagających odzyskanie długu. Windykacja należności prowadzona przez Wektor Inkaso dostosowana jest, oraz wspierana procedurami polskiego  prawa. Wektor Inkaso posiada odrębną jednostkę  wywiad gospodarczy,  który umożliwia dostęp do wielu baz danych, pozwalając pozyskać dodatkowe informacje na temat dłużnika w dążeniu do ustalenia miejsca zamieszkania, miejsca pracy, ustala majątek, środki trwałe, ruchome oraz możliwości finansowe dłużnika, kontrahenta, wspólnika biznesowego. Wektor Inkaso to również szereg profesjonalnych usług detektywistycznych prowadzonych typowo na zlecenie. Czynności detektywistyczne prowadzone są wyłącznie przez licencjonowanych detektywów kancelarii detektywistycznej Detektyw Polska.

 

Skuteczna windykacja należności na każdym etapie postępowania !

 

Wektor Inkaso, to windykacja na każdym etapie postępowania sprawy, zarówno  w postępowaniu polubownym, przedsądowym,  sądowym, przedawnionym, czy też umorzonym przez komornika. Wychodzimy z założenia, iż  najistotniejsze jest prawidłowe wykonanie zlecenia. Bardzo często skala trudności  jaką napotykamy nie stanowi dla nas problemu, uważamy iż sprawy trudne nie istnieją. Posiadamy wiedzę, oraz doświadczenie, które przekłada się na skuteczność podejmowanych działań. Stosujemy innowacyjne procedury windykacji, nigdzie indziej niespotykane. Jako priorytet stawiamy sobie, szybkie i skuteczne  odzyskanie  długu. W zależności od rodzaju sprawy większość kosztów związanych  z odzyskaniem należności  finansujemy z własnych środków, natomiast wszelkie koszty poniesione przez wierzyciela związane z odzyskaniem długu, włącznie z kosztami windykacji, kosztami sądowymi, oraz  procesowym, finalnie zostaje obciążony nimi dłużnik. Podstawa prawna żądania zwrotu poniesionych kosztów może być zarówno artykuł 477§ 1 kc. / W razie zwłoki dłużnika, wierzyciel może żądać niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki / jak również artykuł 415 kc.  Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

 

Windykacja bezpośrednia - świadome działania dłużników !

 

Windykacja bezpośrednia, zawsze jest istotnym i kluczowym elementem prowadzenia czynności windykacyjnych, pozwala na bezpośredni kontakt z dłużnikiem, czego skutkiem jest jednoznaczne ustalenie zasad, terminu, oraz warunków  spłaty zadłużenia, skutecznie motywuje i obliguje dłużnika do zapłaty.  Z doświadczenia Wektor Inkaso, oraz analizy rynku wierzytelności  jednoznacznie wynika, iż w ostatnich latach dłużnicy to nie tylko osoby prywatne, czy też firmy, które przypadkowo z różnych powodów popadły w spiralę długów. Coraz częściej mamy do czynienia ze świadomym działaniem dłużników, których głównym celem jest wyłudzenie pieniędzy, usług, lub innych dóbr materialnych. Wówczas samodzielne odzyskanie długu może okazać się problemem.  W stosunku do takich dłużników samodzielne odzyskanie należności przez wierzyciela staje się dużym wyzwaniem, lub wręcz niemożliwe. Rozwiązaniem problemu może okazać się odpowiednia firma windykacyjna, która będzie wiedziała jak godnie i skutecznie odzyskać nawet najtrudniejszy dług. Działania podejmowane przez Wektor Inkaso, w celu wyegzekwowania  należności  trudnych prowadzone są według ściśle określonych czynności, i zasad, które objęte są tajemnicą zawodową firmy.

 

Dłużnicy często imają się różnych sposobów opóźnienia i unikania zapłaty !

 

Jednym z wielu zachowań dłużnika, które powinno wzbudzić czujność wierzyciela, są obietnice zwrotu pieniędzy, odraczanie terminu zapłaty, unikanie bezpośrednich spotkań, brak kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, zmiana adresu zamieszkania, likwidacja firmy, zbywanie, lub przepisywanie majątku na osoby trzecie. W przykładowych sytuacjach, wszelkie polubowne ustalenia wierzyciela z dłużnikiem nie mają już racji bytu, a samodzielne odzyskanie długu, może okazać się wręcz niemożliwe. Jednak, to jak szybko odzyskacie Państwo swoje pieniądze, zależy w bardzo dużej mierze od Was, im wcześniej podejmiecie decyzję i uświadomicie sobie, że samodzielne odzyskanie należności może być niemożliwe, oraz podejmiecie decyzję o zleceniu odzyskania długu profesjonalnej firmie windykacyjnej, tym szybciej je dla Państwa odzyskamy. W wielu sprawdzonych i potwierdzonych przypadkach najistotniejszą rolę w skutecznym odzyskaniu wierzytelności odgrywa czas, który upłynął od dnia wymagalności, jeżeli zbyt długo będą Państwo zwlekać z podjęciem odpowiednich czynności, ufając obietnicą dłużnika i licząc na to, że dłużnik może w końcu sam odda dług, to jego odzyskanie może okazać się bardziej skomplikowane i czasochłonne. Każdy nieuczciwy dłużnik próbuje opóźnić i odroczyć termin płatności, tym samym zwiększając swoje szanse na uniknięcie zapłaty. Przyzwolenie wierzyciela na odraczanie terminu zapłaty, może w efekcie doprowadzić do utraty pieniędzy, dlatego też, jeżeli wykorzystałeś możliwości samodzielnego odzyskania długu, nie zwlekaj, zleć jego odzyskanie fachowcom.

 

Zapewniamy poufność przekazanych informacji, profesjonalną wiedzę, oraz rzetelną współpracę.

Rozwiążemy każdy Twój nietypowy problem, wszystko zrobimy za Ciebie, zaufaj najlepszym !

 

 

 

 

Windykacja na terenie całej Polski:

Mazowieckie  Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Płońsk, Ostrołęka, Sokołów Podl. Żyrardów. Świętokrzyskie Kielce, Ostrowiec, Skarżysko Kam. Starachowice, Busko Zdrój, Sandomierz. Śląskie  Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, Bytom, Rybnik. Małopolskie  Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Zakopane, Nowy Targ, Krynica Zdrój, Oświęcim. Lubelskie  Lublin, Dęblin, Puławy, Zamość, Chełm, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski. Zach. pomorskie  Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg, Świnoujście, Starogard Szczeciński, Szczecinek. Pomorskie  Gdańsk, Gdynia, Malbork, Słupsk, Sopot, Starogard Gdański, Władysławowo. Wielkopolskie  Poznań, Piła, Kalisz, Gniezno, Konin, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Śrem. Warmińsko Maz. Olsztyn, Elbląg, Ostróda, Pisz, Mrągowo, Węgorzewo, Lidzbark Warmiński. Opolskie  Opole, Kędzierzyn- Kozle, Kluczbork. Podkarpackie  Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg. Podlaskie  Białystok, Suwałki, Augustów, Łomża, Zambrów, Grajewo, Siemiatycze, Hajnówka. Lubuskie  Gorzów Wlkp. Zielona Góra, Słubice. Kuj. Pomorskie  Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica, Świecko. Dolnośląskie  Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych. Łódzkie Łódz, Piotrków Tryb. Tomaszów Mazowiecki, Pabianice, Bełchatów,
Windykacja Zagraniczna na terenie Europy, UE, oraz Skandynawii

  +48 500 502 887  
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.© 2013 Wektor Inkaso | Wszystkie prawa zastrzeżone. firma windykacyjna, windykacja należności