INFORMACJA DLA DŁUŻNIKA

W przypadku kiedy Twoją sprawę prowadzi Kancelaria Windykacyjna – Wektor Inkaso, zawsze masz realne szanse na polubowne rozwiązanie sprawy.

Umożliwiamy wyjście z trudnej sytuacji finansowej.  Wystarczy tylko jeden telefon do Wektor Inkaso, pod nr. tel.  +48/ 500 502 887, by odmienić swoją sytuację finansową i wyjść ze spirali zadłużenia, oraz uniknąć dalszego nawarstwiania się problemów związanych z windykacją i egzekucją.
W przypadku chęci polubownego rozwiązania sprawy zachęcamy Państwa do samodzielnego nawiązania kontaktu z nami drogą e-mailową wysyłając informację o sposobie i chęci polubownego rozwiązania sprawy na adres e-mail: biuro@kancelariawektor.pl
Pozwoli to zapobiec wielu niepotrzebnym sytuacjom, które można rozwiązać na drodze negocjacji i wspólnych ustaleń.

SPŁACIMY WIERZYTELNOŚĆ ZA CIEBIE

W sytuacji, kiedy nie dysponujecie Państwo środkami na spłatę swoich zobowiązań, Wektor Inkaso może je uregulować w Państwa imieniu, a następnie wspólnie wybierzemy dogodną formę spłaty i rozliczenia się z Wektor Inkaso. Wierzytelność wobec Wektor Inkaso, może zostać rozłożona na dogodne raty i odpowiednio długi okres spłaty, dopasowany do Państwa możliwości finansowych.

Unikanie kontaktu w znacznym stopniu uniemożliwi wypracowanie wspólnego, optymalnego rozwiązania w prowadzonej sprawie, narażając Państwa na szereg dalszych konsekwencji, oraz dodatkowych kosztów, którymi zostaniecie Państwo obciążeni. Jesteśmy skłonni do negocjacji oraz restrukturyzacji Państwa zadłużenia, co do warunków i terminu spłaty. Procedura ta jest umożliwiona jest tylko do pewnego etapu sprawy, w początkowej jej fazie. W przypadku nie podjęcia współpracy z firmą windykacyjną Wektor Inkaso oraz braku chęci zapłaty, sprawa zostanie przekierowana do windykacji bezpośredniej, oraz sądowej i egzekucyjnej. Skorzystaj z naszej propozycji i rozwiąż swój problem, chyba że z góry założyłeś sobie że pieniędzy nie oddasz, wówczas  będziemy zmuszeni wdrożyć i wykorzystać inne dostępne nam środki.

Informujemy Państwa, iż podejmowanie przez Was takich działań jak:  Próby zastraszania Waszych wierzycieli , a naszych Klientów, składanie fałszywych zeznań do organów ścigania, o bezprawnych groźbach  i rzekomych bezprawnych  działaniach czynionych przez nas pod Waszym adresem, lub innych rzekomych działaniach wymierzonych przeciwko dłużnikowi, nie doprowadzi do rozwiązania problemu zadłużenia, nie spowoduje również zaprzestania prowadzonego przeciwko Państwu postępowania windykacyjnego.

Informujemy, że wszelkiego rodzaju  groźby kierowane pod adresem wierzycieli, oraz składanie fałszywych zeznań, do organów ścigania jest  PRZESTĘPSTWEM  (art. 234kk  i podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 )

Rozumiemy, że jednorazowa spłata wysokiego  zadłużenia może być dla Państwa dużym problemem, proponujemy ustalenie indywidualnego harmonogramu ratalnych spłat co umożliwi wyjście z trudnej sytuacji.

Oszustwo i wyłudzenie  jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności
do lat 8   ( art. 286 & k.k. )

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Oszustwo i wyłudzenie pożyczki, towarów, usług (art. 286 par. 1 kk ) jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 8 Wyłudzenie kredytu (297 par. 1 kk )  wyłudzenia odszkodowań  (art. 298 kk) zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Firma windykacyjna Warszawa, windykacja Warszawa, firma windykacyjna Radom woj. Mazowieckie, windykacja należności, skuteczna windykacja,  Woj Dolnośląskie  firma windykacyjna Wrocław, Wałbrzych,  Kujawsko-Pomorskie firma windykacyjna Bydgoszcz, windykacja Bydgoszcz, Włocławek, Toruń Grudziądz. Lubelskie firma windykacyjna Lublin, Zamość, Dęblin. Woj. Lubuskie firma windykacyjna Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Łódzkie firma windykacyjna Łódź, windykacja łódź, Piotrków Trybunalski, Małopolskie firma windykacyjna Kraków, windykacja Kraków, Nowy Sącz, opolskie firma windykacyjna Opole, Strzelce Opolskie. Podkarpackie firma windykacyjna Rzeszów, Przemyśl, woj Podlaskie firma windykacyjna Białystok, Augustów, Suwałki. Woj Pomorskie firma windykacyjna Gdańsk, Malbork, Słupsk. Woj. Śląskie firma windykacyjna Katowice, Bytom, firma windykacyjna Kielce, Ostrowiec Św, Skarżysko Kam, Warmia – Mazury firma windykacyjna Olsztyn, Lidzbark, windykacja Giżycko, Węgorzewo. Firma windykacyjna Poznań, Piła, Firma windykacyjna Szczecin, windykacja Szczecin.