WINDYKACJA ZAGRANICZNA

Firma Windykacyjna Wektor Inkaso – Biuro Prawne.
Dochodzimy wszelkich roszczeń, wierzytelności, oraz długów. Windykacja zagraniczna na terenie Unii Europejskiej, Skandynawii, całej Europy, oraz w wybranych krajach Świata.

We specialize in the collection of overseas debt.

We specialize professionally in a narrow area of the law – the collection and recovery of receivables and debts from companies, businesses and individuals. The current law in Poland, to a large extent, allow unreliable contractors, the borrower, the debtors avoid repayment of their obligations, often leaving the creditors themselves.

► ZAGRANICZNY KONTRAHENT NIE ZAPŁACIŁ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ, SPRZEDANY TOWAR, WYSTAWIONE FAKTURY.

►  ZAPŁACIŁEŚ ZA TOWAR KTÓREGO NIE OTRZYMAŁEŚ.

►  PRACOWAŁEŚ ZA GRANICĄ – NIE OTRZYMAŁEŚ WYNAGRODZENIA.

►  POŻYCZYŁEŚ PIENIĄDZE OSOBIE FIZYCZNEJ PRYWATNEJ, KTÓRA OBECNIE PRZEBYWA POZA GRANICAMI POLSKI.

NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE, WYNAGRODZENIE, CHCESZ DOCHODZIĆ SWOICH ROSZCZEŃ NA DRODZE SĄDOWEJ.

Specjalizujemy się zawodowo w wąskiej dziedzinie prawa- ściąganiu i odzyskiwaniu wierzytelności, oraz długów, od firm, przedsiębiorstw i osób prywatnych poza granicami Polski

Wektor Inkaso, jest firmą windykacyjną o zasięgu ogólnoeuropejskim, oraz światowym, której zakres czynności obejmuje windykację spraw trudnych, spornych, przedawnionych wynikających z Europejskiego tytułu wykonawczego (european e-justice WEKTOR INKASO) polskiego nakazu zapłaty, umowy cywilno-prawnej, nie rozliczonych faktur, oświadczeń, kontraktów, wynajmu lokali, odszkodowań, oraz w każdym innym udokumentowanym przypadku, w którym dłużnik, kontrahent, pracodawca, nie wyraża chęci zapłaty. Czynności windykacyjne prowadzimy na każdym etapie postępowania, bez względu na czas powstania, oraz skalę trudności. Kontakt z Wektor Inkaso umożliwi Państwu uzyskanie niezbędnych informacji co do procedur windykacji zagranicznej, kosztów, oraz możliwości odzyskania długu. Decyzja powierzenia odzyskania należności firmie windykacyjnej Wektor Inkaso nie ponosi za sobą żadnego ryzyka. Większość spraw zlecanych do windykacji prowadzona jest bezpłatnie, natomiast prowizja firmy windykacyjnej, płatna jest po odzyskaniu długu.

W każdym kraju proces windykacji przedsądowej, oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym przebiega inaczej i może się różnić, również wszelkie procedury windykacyjno prawne w tym okres przedawnienia i dochodzenia roszczeń jest inny, określony przez lokalnie obowiązujące przepisy. W celu uzyskania konkretnych informacji w sprawie, skontaktuj się z nami uzyskasz wszelką niezbędną wiedzę co do procedur windykacji, kosztów, oraz możliwości odzyskania długu w danym kraju. Na podstawie wstępnej analizy przekazanych informacji określimy możliwość prowadzenia działań windykacyjnych, prawnych, sądowych i egzekucyjnych w danym kraju, uzyskasz informacje co do realnej możliwości dochodzenia i odzyskania długu.

Nadmieniamy, iż samodzielne dochodzenie i odzyskanie wierzytelności w kraju o którym nie posiadasz odpowiedniej wiedzy prawnej, oraz nie dysponujesz odpowiednimi  instrumentami  wykonawczymi, z góry skazane jest na niepowodzenie. Dlatego też, jeżeli wykorzystałeś wszelkie dostępne Ci środki, oraz możliwości samodzielnego odzyskania długu, natomiast instytucje które dotychczas zajmowały się Twoją sprawą okazały się mało skuteczne, zleć odzyskanie swoich pieniędzy profesjonalnej firmie windykacyjnej, jaką jest Wektor Inkaso – Biuro Prawne. Firma windykacyjna Wektor Inkaso posiada odpowiednie kwalifikacje, środki i wiedzę, dysponuje szeregiem możliwości, które przekładają się na szybkie i skuteczne odzyskania długu, na każdym etapie postępowania bez względu na czas powstania, oraz skalę trudności.

Wszelkie wierzytelności, roszczenia i długi zagraniczne, odzyskujemy wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w maksymalnym terminie do 60 dni roboczych od daty zlecenia windykacji…

 

Posiadamy przedstawicielstwa zagraniczne, oraz reprezentantów w większości krajów w których prowadzimy zlecone czynności windykacyjne, postępowania sądowe i egzekucyjne. Współpracujemy z agencjami detektywistycznymi, urzędami, oraz instytucjami wspomagającymi nasze czynności, poza granicami Polski.

W przypadku przyjęcia zlecenia do windykacji, przez firmę windykacyjną Wektor Inkaso, możesz być pewny, że pieniądze odzyskasz, wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, oraz wszelkimi kosztami, które poniosłeś w trakcie dochodzenia zleconej wierzytelności.

 ►  Specjalizujemy się w windykacji zagranicznej.
 ►  We specialize in the collection of overseas debt.
 ►  Wir spezialisieren uns auf Auslandsschulden.
   Мы специализируемся на взыскание долгов за рубежом.
  Vi är specialiserade på inkasso utomlands.

Windykacja zagraniczna jest procesem skomplikowanym, wymagający specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Jej specyfika wynika z odmienności zwyczajów kulturowych, handlowych i regulacji prawnych. Prowadzone działania będą uwzględniały lokalne uregulowania prawne, zwyczaje biznesowe, oraz przyjęte w danym Państwie techniki windykacyjne i prawne, pozwalające na wdrożenie najskuteczniejszej formy procedur i działań,  pozwalających na szybkie i skuteczne odzyskanie każdego rodzaju wierzytelności. Odzyskujemy długi zagraniczne od instytucji państwowych, pracodawców, firm, przedsiębiorstw, osób prywatnych, oraz w każdym innym udokumentowanym przypadku, w którym wystąpił problem w dochodzeniu swojego roszczenia i braku zapłaty.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji codziennie 24 godziny na dobę, świadcząc szereg usług i czynności windykacyjnych, oraz prawnych, zapewniających kompleksową windykację należności w ponad 80 krajach Świata. W celu uzyskania szerszej wiedzy, oraz informacji na temat windykacji zagranicznej, przedsądowej, oraz w postępowaniu Sądowym, nakazowym i egzekucyjnym, nieodzowny jest kontakt z Wektor Inkaso w celu przekazania specyfiki sprawy, oraz analizy i wyceny zlecenia.

We specialize professionally in a narrow area of the law – the collection and recovery of receivables and debts from companies, businesses and individuals. The current law in Poland, to a large extent, allow unreliable contractors, the borrower, the debtors avoid repayment of their obligations, often leaving the creditors themselves.
We guarantee the highest quality of services while maintaining the dignity of debt collection, and the prestigious image of the Principal. We have the right skills, resources, and opportunities to recover your money. Any claims or claims recover, together with default interest, and costs incurred by the creditor in the investigation of these claims. The priority vector Collection, debt collection is a difficult, contentious, outdated.
Take the appropriate decision and take the first step towards recovering their money from the debtor, while the rest of the issues will take care of the collection agency Vector Collection – Legal Office, which deals with the recovery of a professional and knows how to recover any, even the most difficult debt. Your unusual solve every problem regardless of time of creation, and the scale of the difficulties

The current law in Poland, to a large extent, allow unreliable contractors, borrower, debtors, to avoid payment of its liabilities, often leaving the creditors themselves. In many confirmed cases, refer the case to court, obtaining a writ of execution, order of payment, then refer the matter to the enforcement officers did not give the expected result and does not solve the case.