86617_wektor-logo

Informacje w prowadzonych sprawach udzielane są codziennie drogą mailową, natomiast osobiście lub telefonicznie w piątki
w godz 9.00 – 16.00

biuro@kancelariawektor.pl

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, poprzez e-mail, lub za pomocą formularza kontaktu. Uzyskacie Państwo niezbędne informacje na wszystkie nurtujące pytania, zapoznacie się z opinią ekspertów co do procedur windykacji, kosztów, oraz możliwości skutecznego odzyskania długu.

Telefon czynny całodobowo +48 / 500 502 887
Centrala firmy biuro czynne od pon. – pt. w godz. 7.00 – 15.30
ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom
ul. Ursynowska 7, 02-605 Warszawa
ul. Oboznia 30d , 30-011 Kraków
ul. Szkolna 95, 40-006 Katowice
ul. Nieborowska 102, 80-034 Gdańsk

Wektor Inkaso posiada oddziały terenowe w każdym mieście wojewódzkim na terenie Polski.

tel. + 48 500 502 887
fax (22) 221 225 225

skype: wektor.inkaso


Wypełnij formularz kontaktu poniżej: przedstaw i opisz sprawę, lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

 • Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, oraz  Umowie i innych przekazanych (dalej dane osobowe) jest: Wektor Inkaso sp. z o.o. z/s w Radomiu, dane do kontaktu: ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom adres e-mail: biuro@kancelariawektor.pl  tel: +48 / 500 502 887 Dane osobowe są przez nas przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami, przy użyciu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych do ich ochrony.
 • Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – polegający na udzieleniu odpowiedzi na kierowane do administratora pytania oraz inne oświadczenia, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z bezprawnym korzystaniem z danych osobowych zawartych w formularzu (art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora upoważnionym pracownikom i podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, usługi kurierski, prawnicze. Dane osobowe nie są używane w celu profilowania.
 • Dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do wykonania określonych czynności zgodnie z umową, udzielenia odpowiedzi na zapytania, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać z bezprawnego korzystania z danych osobowych ujętych w formularzu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości współpracy, oraz otrzymania odpowiedzi na zadane pytania.
 • Osobie której dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych,
 2. ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na uzasadnionym interesie Administratora,
 5. podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie umowy;
 6. przeniesienia danych do innego administratora.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej). Zastrzegamy jednocześnie, że dla skutecznego wykonywania w/w uprawnień, musimy mieć możliwość weryfikacji osoby składającej nam oświadczenia – w oparciu o dane które posiadamy.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

* Pola z gwiazdką są obowiązkowe