Informacja dla wierzyciela

W celu odzyskania Państwa wierzytelności wdrożonych zostanie szereg czynności dopasowanych do potrzeb danej sprawy.  Podejmowane czynności nie będą standardowymi czynnościami, będą natomiast profesjonalnie, skuteczne i bezkompromisowe wobec dłużnika.
Zapewniamy aktywną windykację z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi prawnych.

W prowadzonych działaniach kierujemy się maksymalnym dobrem, oraz zadowoleniem naszych klientów, dlatego też wszystkie procedury podejmowane w celu odzyskania długu są w pełni profesjonalne, przemyślane i dopasowane do potrzeb danej sprawy.

Wektor Inkaso prowadzi postępowania windykacyjne, oraz odzyskuje długi na każdym etapie, nie zależnie czy jest ono polubowne, w trakcie postępowania sądowego, przedawnione, czy też umorzone przez komornika. Dla nas najistotniejsze jest prawidłowe wykonanie zlecenia, dlatego zawsze dokładamy wszelkich starań, nie szczędząc czasu, oraz środków w celu odzyskania Państwa należności. Bardzo często skala trudności z jaką się spotykamy nie stanowi dla nas problemu, uważamy iż sprawy trudne dla nas nie istnieją. Klientom naszym oferujemy wiedzę, oraz doświadczenie które przekłada się na skuteczność podejmowanych działań. Stosowane przez nas procedury windykacji są innowacyjne i nigdzie indziej niespotykane. W zależności od rodzaju sprawy większość kosztów związanych z odzyskaniem długu finansujemy z własnych środków, natomiast  koszty poniesione przez klienta związane z odzyskaniem długu włącznie z kosztami sądowymi, procesowymi,  prowizją,  finalnie zostaje obciążony nimi dłużnik. Podstawa prawna żądania zwrotu poniesionych kosztów może być zarówno artykuł 477§ 1 kc. ( W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki ) jak również artykuł 415 kc. ( Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia ) W związku z powyższym dążymy do zminimalizowania Państwa kosztów związanych z odzyskaniem  długu. Nadmieniamy iż wszystkie przeprowadzane przez nas działania są wykonywane zgodnie z literą prawa, oraz zasadami szeroko rozumianej windykacji, z uwagi na fakt iż jedynie taki sposób dochodzenia roszczenia przynosi relatywnie szybki i pożądany efekt. Chcieli byśmy również podkreślić iż nie wolno rezygnować z odzyskania własnych pieniędzy pomimo, iż odzyskanie ich wymaga często wielu poświęceń i starań. Podejmując stosowne działania wszelkie wierzytelności można skutecznie odzyskać wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w myśl art. 481 § 1 kc oraz art. 481 § 2 kc  jak również art. 481 § 3. Podejmij odpowiednią decyzję i skontaktuj się z nami, zrób pierwszy krok, w kierunku odzyskania swoich pieniędzy od dłużnika, natomiast resztą spraw zajmie się firma windykacyjna Wektor Inkaso – Biuro Prawne, która windykacją zajmuje się zawodowo i doskonale wie jak odzyskać każdy, nawet najtrudniejszy dług. Rozwiążemy każdy Twój nietypowy problem, bez względu na czas powstania, oraz skalę trudności.

Kluczowe zachowania dłużnika

Jednym z wielu kluczowych zachowań  dłużnika, które powinny wzbudzić czujność wierzyciela, są obietnice zwrotu pieniędzy, odraczanie terminu zapłaty, unikanie bezpośrednich spotkań, brak kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, zmiana adresu zamieszkania, likwidacja firmy, zbywanie, lub przepisywanie majątku na osoby trzecie. W przykładowych sytuacjach, wszelkie polubowne ustalenia wierzyciela z dłużnikiem nie mają już racji bytu, a samodzielne odzyskanie długu, może okazać się wręcz niemożliwe. Jednak, to jak szybko odzyskacie Państwo swoje pieniądze, zależy w bardzo dużej mierze od Was, im wcześniej podejmiecie decyzję i  uświadomicie sobie, że samodzielne odzyskanie należności może być niemożliwe, oraz podejmiecie decyzję o zleceniu odzyskania długu profesjonalnej firmie windykacyjnej, tym szybciej je dla Państwa odzyskamy. W wielu sprawdzonych i potwierdzonych przypadkach najistotniejszą rolę w skutecznym odzyskaniu wierzytelności odgrywa czas, który upłynął od dnia wymagalności, jeżeli zbyt długo będą Państwo zwlekać z podjęciem odpowiednich czynności, ufając obietnicą dłużnika i licząc na to, że dłużnik może w końcu sam odda dług, to jego odzyskanie może okazać się bardziej skomplikowane i czasochłonne. Każdy nieuczciwy dłużnik  próbuje opóźnić i odroczyć termin płatności, tym samym zwiększając swoje szanse na uniknięcie zapłaty. Przyzwolenie wierzyciela na odraczanie terminu zapłaty, może w efekcie doprowadzić do utraty pieniędzy, dlatego też, jeżeli wykorzystałeś możliwości samodzielnego odzyskania długu, nie zwlekaj, zleć jego odzyskanie fachowcom.

Należy również pamiętać, że w ostatnich latach dłużnicy to nie tylko osoby prywatne, czy też firmy, które przypadkowo z różnych powodów popadły w spiralę długów. Coraz częściej mamy do czynienia ze świadomym działaniem dłużników, których głównym celem jest wyłudzenie pieniędzy, usług, lub innych dóbr materialnych. Wówczas samodzielne odzyskanie długu może okazać się problemem.  W stosunku do takich dłużników samodzielne odzyskanie należności przez wierzyciela staje się dużym wyzwaniem, lub wręcz niemożliwe.

Jeżeli zdecydujesz  się na współpracę z Wektor Inkaso, możesz to zrobić telefonicznie, e-mailowo, lub osobiście.

Zapewniamy pełną dyskrecję, oraz koniec kłopotów z dłużnikiem. Rozwiążemy każdy problem, wszystkie czynności windykacyjno prawne wykonamy za Ciebie zgodnie z obowiązującym prawem - Zaufaj najlepszym.

Firma windykacyjna Warszawa, windykacja Warszawa, firma windykacyjna Radom woj. Mazowieckie, windykacja należności, skuteczna windykacja,  Woj Dolnośląskie  firma windykacyjna Wrocław, Wałbrzych,  Kujawsko-Pomorskie firma windykacyjna Bydgoszcz, windykacja Bydgoszcz, Włocławek, Toruń Grudziądz. Lubelskie firma windykacyjna Lublin, Zamość, Dęblin. Woj. Lubuskie firma windykacyjna Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Łódzkie firma windykacyjna Łódź, windykacja łódź, Piotrków Trybunalski, Małopolskie firma windykacyjna Kraków, windykacja Kraków, Nowy Sącz, opolskie firma windykacyjna Opole, Strzelce Opolskie. Podkarpackie firma windykacyjna Rzeszów, Przemyśl, woj Podlaskie firma windykacyjna Białystok, Augustów, Suwałki. Woj Pomorskie firma windykacyjna Gdańsk, Malbork, Słupsk. Woj. Śląskie firma windykacyjna Katowice, Bytom, firma windykacyjna Kielce, Ostrowiec Św, Skarżysko Kam, Warmia – Mazury firma windykacyjna Olsztyn, Lidzbark, windykacja Giżycko, Węgorzewo. Firma windykacyjna Poznań, Piła, Firma windykacyjna Szczecin, windykacja Szczecin